Back
Previous product
Hemşire Çağrı Panosu Tek Hane 260,00 $ Kdv Dahil
 • TRY: ₺ 8,372.52
Next product
Lcd Askı Aparatı 24,00 $ Kdv Dahil
 • TRY: ₺ 772.85
Havale/Eft %5 İndirim

Butonlu Sıramatik Şartnamesi

0,00 $ Kdv Dahil

 • TRY: ₺ 0.00

Butonlu Sıramatik Şartnamesi

Açıklama

Açıklama

SIRA ÇAĞRI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1.KONU:
Kurumumuzda işlemlerin belirli bir düzen ve akıcılık içinde yürütülmesini teminen elektronik sıra çağrı, yönlendirme  sistemi alınacaktır.

 1. SIRA ÇAĞRI SİSTEMİ
 2.  GENEL ÖZELLİKLER:

 

 1. Bu sistem hizmet birimlerinde işlemlerin belirli bir düzen ve akıcılık içinde yürütülmesini sağlayacaktır.
 2. Vatandaşlar girişteki Butonlu bilet makinesi ünitesinden bir sıra no fişi alacak, sistem tarafından işin özelliğine ve belirli öncelik kurallarına göre çağrılacaklardır.
 3. Çağrı işlemi personel tarafından bankolardaki bilgisayarlar üzerinden (Sanal Terminal) veya banko üzerinde mevcut fiziki “Terminal” ünitesinden yapılabilecektir.
 4. Tüm sistem tek bir bilgisayar tarafından yönetilecektir. Bilgisayar üzerindeki özel program sistem ayarlarını yapmak ve değiştirmek yanında tüm işlemleri kaydedecek bir database altyapısına sahip olmalı, yapılan işlemlerin  ve personelin çalışma verimini ölçen raporlar elde edilebilmelidir.
 5. Ana sistem üniteleri ve görevleri : Sistemi oluşturan üniteler ve birimler şu adlar altında toplanacak, bu şekilde tekliflerin  anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olması sağlanacaktır:

a) Bilet makinesi:Sıra no fişi aldıkları yazıcı ünitesinin bulunduğu konsol olup, sistem kontrol devrelerini de ihtiva eder.
b)Banko Göstergesi: Banko/Masa üstüne yerleştirilmiş digital gösterge ünitesi,
c)Ana Gösterge: Tüm çağrıların merkezi olarak izlendiği genel gösterge ünitesi,
d)Terminal: Bankolardan çağrı yapılmasını sağlayan cihaz veya bankolardaki bilgisayarlar üzerine kurulmuş yazılım (Sanal terminal)
e)Yazılım: Kontrol bilgisayarı üzerinde çalışan ve sistemin çalışmasını, rapor ve ayar işlemlerini yürüten ana yazılım paketi.
f) LCD TV : Tüm çağrıların merkezi olarak izlendiği genel LCD tv gösterge ünitesi,

 1. Teklif edilen sistemlerde bu üniteler dışında farklı isimler taşıyan birimler ve yardımcı  çevre üniteleri yukarıdaki birimlerden uygun olan birine dahil edilecek, böylece fiyat  karşılaştırması sağlanacak, özellikle güç kaynağı (yedekleri dahil), ding-dong ses devresi,  montaj arabirimleri gibi tali aksam yukarıdaki ana kalemler içinde mütalaa edilecektir.
 2. Sistemin enerji gereksinimi özel güç ünitesi vasıtasıyla sağlanmalı sistem birimleri tercihen düşük voltaj seviyelerinde beslenmelidir.
 3. Tüm sistem bağlantıları standart konnektör kullanılarak yapılmalı, herhangi bir modülün değişimi sadece konnektörlerinden sökülerek sağlanabilmelidir.
 4. Sistem birimleri arasında gerek enerji gerekse data taşınması özel kablo düzeneğiyle ve tek hat üzerinden sağlanmalıdır.
 5. Sistemin enerjisi 220 Vac şebeke elektriğinden alınarak max. 12V düşük voltajda konsoldan dağıtılmalı, bu şekilde sistemde yüksek voltaj bulunması önlenmelidir.
 6. Ünite ve bilgisayar arasındaki haberleşme RS-485 standardında sağlanmalı.

.

 1. TEKNİK ÖZELLİKLER :
 2. BUTONLU BİLET MAKİNESİ

 

 1. Gövde; sac konstrüksiyon, ahşap,paslanmaz çelik veya alüminyum malzemeden imal edilmiş   olacaktır. Alüminyum veya sac yüzeyler, idare tarafından belirlenecek renk kodunda  elektrostatik toz boya ile boyanacak ve üzerinde 10 butona kadar yer olmalıdır.
 2. Toplam yüksekliği ergonomik ölçülerde (95-120 cm) arasında olacaktır.Montaj ve servisine imkan verecek ölçülerde olacaktır.Ortalama bir insan boyu için ergonomik bakış açısı verecek eğimde olmalıdır.
 3. Grafik baskı ve Türkçe karakterlerde baskı yapabilecektir.
 4. Baskı hızı saniyede en az 2 cm olacaktır.
 5. Yazıcı, vatandaşın ikinci kez düğmeye basmasına gerek kalmayacak hızda bilet vermelidir.
 6. -Bilet basılırken, vatandaşın yanlışlıkla tekrar basması durumunda  2. bilet basılmamalıdır.
 7. Kağıt değiştirme işlemi basit ve pratik olmalıdır.
 8. Biletin genişliği (rulo genişliği) 50-60 mm arasında olmalı, böylece aşırı dar ruloda okuma  zorluğuna veya aşırı geniş ruloda kağıt israfına yol açmamalıdır.
 9. Rulo halindeki kağıt cihaz tarafından birer fiş halinde otomatik kesilmelidir.Düz,perforajsız ve istenilen yerden cihaz tarafından kesilen kağıt rulolar kullanılacaktır.Kağıt rulosu ayrıca bir önkesim, perforaj, kara nokta veya optik işaret noktası içermemelidir.Bu şekilde kağıt rulo sarf gideri en ucuza düşürülecek, termal kağıt rulo ebatları özel bir tasarımla korunmuş veya belirli bir firma tekelinde olmayacaktır.Piyasada herhangi bir rulo imalatçısından serbestçe temin edilebilmeli, üretici veya dağıtıcı firma ve  bayileri haricinde başka firmalardan temini halinde hiçbir koruma, kısıtlama veya tescil  imtiyazı bulunmamalıdır.
 10. Elektrik kesintilerinde, sıra fişine yazılacak olan tarih ve zaman bilgisi kaybolmayacak,yeniden ayar gerektirmeyecek ve  “Sıra No” kaldığı yerden devam edecektir.
 11. Sıra Çağrı sistemi kontrol bilgisayarı bu ağa dahil edilecek ve uygun bir IP numarası ile ağa tanıtılacaktır.Mevcut ağ üzerinden Sıra Çağrı sistemi kontrol bilgisayarına bağlanacak ağ ucu idare tarafından temin edilecektir.PC arasındaki haberleşme protokolü,için tek bir interface kartı yeterli olmalıdır.
 12. Kesilen biletler kendiliğinden yere düşmeyecek, ancak kolay bir hareketle bilet tutulup  alınabilecektir.
 13. Sistem üzerinde yüklü olan bilet rulosu bittiğinde, kullanıcıları donanımsal sesli uyarı ve yazılımsal olarak uyaracak ve yeni çağrı numarası üretme işlemini, yeni rulo yüklenene kadar durduracaktır.
 14. Sistemi açmak kapatmak için özel bir şalter düzeneği olacak, ancak bu ünite kullanıcıların  göremeyeceği şekilde gizlenecektir.
 15. Yazıcı ünitesi teknik özellikleri : Yazıcı ünitesi bilet makinesi içerisine entegre edilecektir.
 16. Yazıcı ünitede fiş malzemesi olarak termal kağıt kullanılacak, fiş uzunluğu 5 cm baz alınarak piyasada kolay bulunan 56 mm X 30 mt’lik bir rulodan en az 600 adet fiş basılabilecektir. Rulo halindeki kağıt cihaz tarafından birer fiş halinde otomatik kesilmelidir.Kağıt rulosu ayrıca bir önkesim, perforaj, kara nokta veya optik işaret noktası içermemelidir.Bu şekilde kağıt rulo sarf gideri en ucuza düşürülecek, termal kağıt rulo ebatları özel bir tasarımla korunmuş veya belirli bir firma tekelinde olmayacaktır.Piyasada herhangi bir rulo imalatçısından serbestçe temin edilebilmeli, üretici veya dağıtıcı firma ve  bayileri haricinde başka firmalardan temini halinde hiçbir koruma, kısıtlama veya tescil  imtiyazı bulunmamalıdır.
 17. Kağıt değiştirme işlemi için kağıdın ucunun düzgünce kesilerek kesici kanala itilmesine gerek   kalmadan, kağıt kanalı açılarak serbestçe takılabilmelidir. (Easy Load)
 18. Printer mekanizması bilinen bir markanın, yedek parçaları bulunabilen ağır hizmet tipi bir    modelinde olmalı, tekliflerde bu detaylar belirtilmelidir.
 19. Bilet üzerinde yer alacak bilgi miktarına ve grafik baskılara bağlı olarak toplam bilet boyu  değişebilecektir. Ancak kağıt tasarrufu için alt ve üstteki boşluklar en fazla 1 cm olacak.
 20. Kesici ünite 0,06 – 0,15 mm kalınlıktaki tüm kağıtları kesebilmelidir.
 21. Sistemin toplam maliyeti içinde termal kağıt fiyatı önemli bir yer tuttuğu için tekliflerin  değerlendirilmesinde rulo fiyatı da dikkate alınacak, böylece ucuz ilk sistem fiyatı yanında   yüksek maliyetli rulo gideri nedeniyle toplam maliyetin yükselmesine izin verilmeyecektir.
 22. Biletin (Sıra fişi) görünümü gelen vatandaş ile ilk iletişim ortamını oluşturmaktadır. Fiş üzerine sıra no dışında, aşağıdaki  bilgi ve ibarelerden istenilenler yazılabilmelidir : Kurum adı, Şube adı, Kurum Logosu,  Fişin verildiği saat – dakika ve tarih,   İşlem (Servis) ismi,   Bekleyen kişi sayısı ve yaklaşık bekleme süresi, Ağırlama mesajı, teşekkür, reklam, duyuru, kutlama mesajı.
 23. Sisteme bilet makinesinden başka ek yazıcı üniteleri de bağlanabilmeli, Bir sisteme bu şekilde en az 4 printer ünitesi daha haricen bağlanabilmelidir. Ek printer üniteleri kullanımı halinde herbir printer üzerinde bulunan butonların hangi servisten fiş vereceği yazılım üzerinden set edilebilmelidir. Aynı şekilde yazılım üzerinden  her printer için fiş üzerinde yer alacak bilgiler seçilebilmelidir
 24. Bir uygulamada gerekli olabilecek servis sayısı (işlem çeşitleri) istenen herhangi bir adette  olabilmelidir. 10  adede kadar servis adı gösterilebilmeli,
  1. DİSPLAY ÜNİTESİ
 25. Bankolarda kullanılacak gösterge üniteleri öncelikle çağrılan son sıra no’sunu ve bankonun  numarasını gösterecektir.
 26. Göstergelerde dikey yönde en az 9 nokta, yatay yönde ise en az 42 nokta olmak üzere, en az 420 noktadan oluşacaktır.Göstergelerin her LED noktası en az 10 milikandil (± 2 milikandil) ışık şiddetinde olmalıdır.Göstergelerde kırmızı renkte LED’ler kullanılacaktır.
 27. Gösterge ünitesinin ön yüzü“display” ışığı rengini geçiren polikarbonat filtreden oluşan dekoratif bir ekran koruyucusuna sahip olmalıdır.
 28. Gövde metal,rengi siyah,üzerinde gerekli kablo bağlantılarının kolayca yapılabileceği konnektör girişleri duvar, masa veya tavana montaj için gerekli bağlantı noktaları bulunmalıdır.
 29. Gösterge elektronik devreleri kalay kaplı olmalı, %95 bağıl nemde ve -10oC ile +65oC  arasında çalışabilmelidir.
 30. Gösterge ünitesi terminalden çağrılan sayıyı göstermeli, ilk çağrıldığında birkaç defa flaş ederek dikkat çektikten sonra yeni bir sayı girilinceye kadar sabit olarak kalmalıdır.
 31. Banko göstergesinde hem 4 haneli sıra no bilgisi hem de 2 haneli Banko no bilgisi aynı gösterge tekniği ile gösterilecek olup, sıra no ile Banko no arasındaki boşluk en az bir karakter genişliğinde olacaktır.
 32. Sıra no ile banko no rakamlarının karışmaması için Sıra No gösteren digitler bold (kalın)  halde, banko no’sunu gösteren digitler ise daha ince rakamlar halinde farklı olacak.Banko göstergesinde, belirli bir süre sonunda kayan yazı  formatında mesajlar da gösterilebilmelidir.
 33. Gösterge ünitelerinin rahat okunabilir olması önemlidir. Aktif LED alanı (LED displaylerin  kapsadığı net alan) görselliği zorlaştıracak kadar küçük olmamalı, görme mesafesine oranla  gereksiz ölçüde büyük de olmamalıdır. Öngörülen aktif LED alanı  en az 75×300 mm2   olarak tespit edilmiştir.
 34. Göstergelerde her yeni çağrı önce flaş ederek dikkati çekecek, daha sonra yeni bir çağrı  gelinceye kadar veya “ayarlanabilir bir süre” boyunca sabit kalacaktır. Flaşlama adedi ve  süresi bilgisayardan her banko göstergesi için ayrı ayarlanabilmelidir.
 35. İstenen banko göstergelerine ding-dong ses üreteci bağlanabilmeli, gereksiz sayıda ding- dong ünitesi kullanımını önlemek üzere her bir bankodaki ding-dong ünitesi kendisi dışında  istenen belirli bankolar için de ding-dong ses sinyali üretebilmelidir. Her bir banko  göstergesinin hangi bankolardan yapılan çağrılarda ding-dong sesi vereceği bilgisayar üzerinden yazılımla ayarlanabilmelidir.
 36. Banko göstergelerinin mimari ve kurumsal imaja uygun montajı sağlanmalıdır. Bu amaçla,  bankolarda göstergeler alt ve üst kenarlarına teğet pozisyonda 22 mm (±1mm) dış çaplı  boru ile ortalama 110 cm yüksekliğe yatay pozisyonda  asılacaktır.
 37. Banko göstergesi montaj ve askı malzemeleri için ayrıca bedel talep edilmeyecek, gösterge  bedeli her tür montaj ve askı malzemesini ve işçiliğini de kapsayacaktır.
 38. Sisteme bağlantısı soketli olmalı ve kolayca değiştirilebilmeli, bir göstergenin çalışmaması  halinde diğer göstergeler zarar görmemelidir.
 39. Bir sistemdeki banko göstergesi sayısı ihtiyaca göre istenilen sayıda olabilmelidir.
  1. ANA GÖSTERGE TABLOSU
 40.  Ana gösterge ünitesi bekleyen kişilerin kolayca görebileceği merkezi yerlere asılan genel  gösterge üniteleridir.Bu ünite üzerinde herhangi bir bankodan yapılan son çağrı ve bu  çağrıyı yapan bankonun numarası birlikte gösterilecektir.
 41. Bir sistemde birden fazla ana gösterge ünitesi (en az 5 adede kadar) yer alabilmelidir.
 42. Ana gösterge üniteleri en az 2 satır halinde olacaktır. Ancak yetkililerin talebi halinde her  ünite 5 satıra kadar üretilebilmelidir.Çağrılan son iki sayı ve ilgili banko no görülecek, her yeni çağrıda üst satırdaki bilgiler alta kayacak ve her çağrı da birkaç defa flaş ederek dikkat çektikten sonra yeni bir sayı girilinceye kadar son çağrı ilk satır da sabit olarak kalmalı.
 43. Sıra no ile banko no rakamlarının karışmaması için arada bir ok işareti bulunmalıdır. Banko  göstergelerinden farklı olarak ok işareti değişken yönlerde gösterilebilmelidir. Bu şekilde,  herbir ana göstergenin bulunduğu yere nazaran yön oku sağa-sola (ilgili bankonun  pozisyonuna göre) ve aşağı-yukarı (diğer katlar için) yönde seçilebilmelidir. Yön oku ayarı  her  ana gösterge için ayrı yazılım üzerinden, kullanıcı tarafından yapılabilmelidir.
 44. Birden fazla ana gösterge ünitesi kullanıldığında her ünitenin data erişimi için sistem  üzerinden farklı cihaz no ayarı ve satır no ayarları yapılabilmelidir.
 45. Ana göstergede ayrıca alfabetik karakterler,kayan yazı formatında mesajlar da gösterebilmelidir.
 46. Göstergeler yüksek ışık verimli GaAlAs çekirdekli dot-matrix LED display ile yapılmış           olmalıdır. Herbir LED çekirdeğinin ışık şiddeti en az 10 milikandil (± 2 milikandil)  olmalıdır.
 47. Alfanümerik karakterlerde bir standart sağlamak üzere, karakter yüksekliği (buna bağlı  olarak dikey çözünürlük ve LED alan yüksekliği banko göstergeleri ile aynı olmalıdır. (10 nokta dikey, toplam çözünürlük en az 10×48 = 480 nokta)
 48. Gösterge ünitesi metal rengi siyah,ön yüzü display ışığı rengini geçiren polikarbonat filtreden oluşan ekran koruyucusuna sahip olmalıdır.Ana Gösterge devrelerine kablo bağlantılarının kolayca yapılabilmesi için konnektör girişleri ve montaj için gerekli bağlantı noktaları bulunmalıdır.
 49. Ana gösterge üniteleri duvara askı veya tavandan askı halinde monte edilebilmelidir. Sisteme bağlantısı soketli olmalı ve kolayca değiştirilebilmeli, bir ana göstergenin çalışmaması halinde diğer göstergeler zarar görmemelidir.
 50. Ana gösterge ünitelerinde bilgisayardan gönderilen herhangi bir mesaj gösterilebilmelidir. Herbir ana göstergenin herbir satırında farklı bir mesaj verilebilmelidir.Mesajlar yeni bir çağrı belirli bir süre ekranda kaldıktan sonra otomatik olarak gösterime girmelidir.
 51. Mesaj otomatik olarak kayan  yazı şeklinde gösterilmelidir. Mesajlar bir kez yazılım üzerinden kaydedildikten sonra  sistemin her açılışında aynı mesajlar gösterilmeli, yeniden ayar gerekmemelidir.
 52. Ana gösterge ünitesinin ilk satırında çağrılan son sayı ve ilgili banko no’su gösterilecek,  yeni bir çağrı geldiğinde bu sayı bir alt satıra kayacaktır. Böylece satır sayısı kadar son çağrı  bilgisi alt alta gösterilmekte olacaktır. Ana göstergeye “Sıra No” ve “Banko No” ibarelerini içerecek şekilde başlık satırı eklenecek, çerçevesi ana gösterge çerçevesiyle uyumlu olacak ve ibareler sticker ile yazılacaktır.
 53. Bir sistemde yer alan ana göstergelerin hepsi aynı sayıları göstermek zorunda olmamalı, her  ana göstergenin hangi bankolara ait çağrıları göstereceği bilgisayar yazılımı üzerinden set  edilebilmelidir. Bu şekilde örneğin katlara göre veya servislere göre herbir ana göstergenin göstereceği çağrılar gruplanabilmelidir.
 54. Ding- dong uyarı sesi ayrı ünite üzerinden verilecektir.
  1. ÇAĞRI TERMİNALİ
 55. Terminal ünitesi teknik özellikleri : Terminal ünitesi estetik ve ergonomik plastik gövde içinde sağlam yapılı ve kullanışlı  olmalıdır. Boyutları teklifte belirtilmelidir.
 56. Mikroişlemci kontrollü olmalı, fonksiyonları sadece program değiştirilerek geliştirilebilmelidir.
 57. Terminal üzerinde tek bir tuşa basılarak yeni bir sayı çağrılabilmelidir.
 58. Terminal üzerindeki tuşlar, ağır hizmet tipi, çok yumuşak olmayan, basıldığını bir tıklamayla hissettiren yapıda olmalıdır.Sadece kontak tamamlama esasına dayanan iletken serigraf kontaklı klavyeler kabul edilmeyecektir.
 59. Sanal terminalde sırada bekleyen kişi olması halinde özel bir pilot ışık yanacak,bekleyen kalmamışsa bu pilot ışık sönerek durum bilgisi sağlayacaktır.
 60. Sanal terminal üzerinden her personel kendi şifresini girerek çalışabilmelidir.
 61. Sanal terminalde işleminin birden fazla aşama içermesi ve farklı noktalara  gitmesi gerektiğinde aynı numara ile başka servise transferi yapılabilmelidir.
 62. Çağrılan bilet numarası terminal üzerindeki ekrandan izlenebilmelidir.
 63. Terminal ekranında sırada bekleyen olup olmadığı görülebilmelidir.
 64. Transfer işlemi başka belirli bir bankoya yapılabildiği gibi, başka bir servise yapılarak o  servise hizmet veren tüm bankolardan çağrılması da mümkün olmalıdır.
 65. Bekleyen sayısını görmek için bir buton bulunmalı, ancak bekleyen sayısının tespitinde  sadece belirli bir servis değil, o bankonun görev listesindeki tüm servis ve transfer işlemlerine  ait bekleyenler de isteğe göre dikkate alınabilmelidir.
 66. İstenen herhangi bir sayının çağrılabilmesi için nümerik giriş butonları bulunmalıdır.
 67. Sanal terminal yazılımı : Çağrı işlemi bankolardaki terminal üniteleri yanında bilgisayarlar  üzerine yüklenecek özel yazılım modülü ile de sağlanabilmelidir.  Fiziki terminal ve sanal  terminal uygulaması aynı anda paralel çalışabilmeli, isteyen personel istediği yöntemi   kullanabilmelidir
 68. Sanal terminal yazılımının sağlaması gereken asgari özellikler :

a) Sanal terminal yazılımının yüklendiği bilgisayarlarda asıl kurumsal yazılım mevcuttur. Windows işletim sistemi kuralları dahilinde sanal terminal yazılımı ana yazılımın koşmasına zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
b) Sanal terminal yazılımı ile bilet makinesi üzerindeki sunucu yazılımı TCP/IP protokolü ile soket  mantığında haberleşecektir.
c) Sanal terminal yazılımı ana kurumsal yazılım ile birlikte “multitasking” formatında birlikte çalışacak, ancak ana kurumsal yazılımdan hiçbir data alışverişi iletişimi gerekmeyecektir.
d) Sanal terminal yazılımı yüklenen bilgisayarların sisteme tanıtımı her bilgisayarın IP no üzerinden sağlanabilmeli, IP tespiti otomatik veya manuel girişle sağlanabilmelidir.

 1. Sanal terminalde asıl servisinde bekleyenler bitmişse verilen öncelik sırasına göre otomatik olarak çağrı yapılmalıdır.
 2. Yardımlaşma ayarları sistemin asıl çalışma düzenini aksatmayacak şekilde yapılmalıdır.Yardımlaşma fonksiyonu memurun isteğine göre ve sisteme kaydedilebilen bir öncelik dizesi (Priority ranking)  protokoluna göre otomatik olarak sağlanmalıdır.
 3. Transfer işlemi sadece belirli bir diğer bankoya da yapılabilmelidir.Bu durumda sadece       istenen banko transferi kabul etmelidir.
 4. Transfer edilmiş işlemin yeni servis veya bankosunda hangi öncelikle çağrılacağı        ayarlanabilmelidir.
 5. Bir işlemin başka bankolara transfer yanında ikinci kez aynı bankodan çağrılması da        mümkün olmalıdır. Bunun yöntemi (park, kendine transfer vb)
 6. Transfer işlemi sırasında yeni bir fiş no atanmışsa, istendiği takdirde bu numaranın          otomatik olarak printer üzerinden gerçek fiş olarak çıktısı alınabilmelidir.Sistemde birden fazla printer bulunduğu durumlarda fişin hangi printerden basılacağı seçilebilmelidir.
 7. İsteğe bağlı olarak yönlendirme işleminin ardından operatöre ait özel yazıcıdan kullanıcının yönlendirildiği kuyrukla ilgili yeni bir bilet basılacak ve bu bilet çağrı sahibine verilecektir.Bu özellik birden fazla aşama içeren çağrılar için de kullanılabilmelidir.Operatörün yazıcısı sadece o operatöre ait olacak veya kiosk cihazına bağlı olacaktır.Bu ek bilet yazıcısı adedi ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamalıdır.
 8. Çağrılar belirli sıra, oran ve sınırlamalarla isteğe göre ayarlanabilmelidir.
 9. Sistem operatörlere farklı yetkilendirmeler ve önceliklendirmeler verebilecektir.
 10. Operatörlerin yetkili oldukları kuyruklar ağa bağlı bir bilgisayar üzerinden değiştirilebilecek ve aynı operatör başka kuyruklarla da çalışabilecektir.
 11. Kuyrukların önceliklendirmeleri değiştirilerek istenilen kuyruklardan daha fazla kullanıcıya hizmet verilebilecektir. Birden fazla servisten kullanıcı çağırma işlemi, önceliklendirmeye göre yapılacaktır. Herhangi bir serviste maksimum bekleme süresi sınırlanarak, bu limitin aşıldığı durumlarda  öncelikli çağrılması sağlanmalıdır. Örneğin, A kuyruğundan X kişi çağrıldıktan sonra, B kuyruğundan Y kadar kişi çağrılabilecektir.
 12. Her banko için personelin adı ve sicil no’su yazılım üzerinden kaydedilebilmeli, her  personel için farklı bir şifre konularak bankolardaki personelin kimliği tanımlanabilmelidir. Bu bilgi personel verimini ölçme amaçlı raporların sağlıklı olması için önemlidir.
  1. LCD TV ANA TABLO ÜNİTESİ
 13. Sistem yazılımı,LCD ekran görüntülerinin cazip kılınmasına yönelik resim, logo öğelerinin kullanılmasına imkan tanımalıdır.
 14. Kurumsal tanıtım veya hizmet gereği duyurular için aynı sisteme gerektiğinde büyük boy ek monitörler (40” plazma monitör gibi) bağlanabilmelidir.
 15. Ek monitörler istenen bir grafik sunum yanında ekranın bir bölümünde Sıra No bilgilerini de Ana Gösterge  işlevi görecek şekilde yansıtmalıdır.
 16. Gerekli olduğu hallerde Ding-dong uyarı sesi yerine bilgisayar yazılımı üzerinden insan  sesiyle uyarı da (IVR) verilebilmelidir. Bu durumda her çağrı için çağrılan sayı ve ilgili  banko no’su düzgün bir spiker sesiyle Türkçe olarak ve doğru tonlamalar halinde  seslendirilmelidir.
 17. Video sesi ve sıra çağrı ses düzeyi ayrı ayrı ayarlanabilmeli, video sesi ile çağrı sesi uyarı sesi düzeyi ayrılabilmeli ve programlanabilmelidir.
 18. TV gösterilirken sıra numaraları veya ekrandaki diğer görüntüler kaybolmamalıdır.
 19. LCD ana göstergeler Full HD-(1080P) olacaktır.
 20. LCD ana göstergeler doğrudan kurum tarfından verilecek sıra yönetim bilgisayarına bağlanacaktır.
 21. İstenildiğinde sunuculara bağlanıp anlık veriler alınabilmelidir.(Kurum Web sitesinden aktarımlar vs)
 22. Bir sistemde birden fazla LCD ana gösterge bulunabilmelidir.
 23. Bu göstergeler üzerinde sıra no, masa numarası bilgileri, son çağrılar gösterilebilmeli ayrıca ekranın sağ tarafında ki alanda doğrudan (canlı) TV, kurumsal TV yayınları, tanıtım videoları, bilgilendirme mesajları, kayan yazı, grafikler, hareketli görüntüler, animasyonlar gösterilebilmelidir.

 

 1. YAZILIM
 2. Sistem yazılımının, kullanıcı arayüz dili ve tüm menüleri Türkçe olacaktır.
 3. Bu sistem için “yazılım” ifadesi tüm sistemin çalışmasını, ayarlarını, raporlama ve data base  kayıtlarını, donanım ile ilgili ayar işlemlerini kapsayan komple sistem çözümü anlamında ele  alınmaktadır.Bu anlamda, bilgisayardaki yazılım dışında donanım ünitelerinin üzerindeki  mikroişlemci yazılımları da paket yazılımın ayrılmaz parçaları olarak kabul edilecektir.
 4. Yazılım için idare başka firmalara ve 3.şahıslara herhangi bir telif, lisans vb ödeme yapmak  zorunda kalmamalı, sistemle birlikte ilgili tüm kullanma hakları da sağlanmış olmalıdır.Bu uğurda eğer 3. kişi ve kuruluşlara ödenmesi gereken bedeller var ise idare adına firma  tarafından yapılmış olduğu varsayılacak, ilerde doğabilecek bu tür giderler de firmaya rücu edilecektir
 5. Sistemde kaydı tutulan tüm verilerin (ham veriler) idare tarafından istatistiki bilgiler almak  amacıyla kullanılması için, ACCESS veya EXCEL gibi formatlara aktarılması imkanı  sağlanmalıdır.
 6. Şubelerdeki sistemlerden veriler ana merkeze sorunsuz bir şekilde aktarılmalı, merkeze  aktarılmış olan veriler lokal veritabanı üzerinde belirli bir süre daha güvenlik için tutularak  daha sonra silinmelidir.
 7. Veri aktarımı sadece işlem kayıtlarını değil, sistem ayarlarını sağlayan verileri de  kapsamalıdır. Bu şekilde bir şubedeki sistemin ayarlarının, sistemde yer alan grafik  sunumların veya yazılımın kendi yeni sürümünün bile uzaktan yüklenmesi mümkün  olmalıdır.
 8. Sistem ayarları lokalde (şubelerde) ve ana merkezde yedeklenerek olası arızalarda sistemin  hızlı bir şekilde tekrar kullanılabilmesi sağlanmalıdır.
 9. Her servis için çalışma saatleri farklı olabilmeli, belirlenen saatler dışında ilgili servislerden  fiş alması engellenebilmelidir. (Örneğin, Faturalar servisi saat 16:00’dan sonra hizmet vermiyorsa, bu saatten sonra vatandaşların o servisten fiş alması halinde sıra no verilmeden “Bu servis işlemleri günlük olarak kapanmıştır” ibaresi taşıyan bir fiş notu verilmeli.)
 10. Sistemi yöneten bilgisayar üzerinden belirli servislerden veya tüm servislerden o andan itibaren yeni fiş alınması durdurulabilmelidir. (Örneğin, mesai saati sonuna doğru mevcut fiş almış vatandaş miktarı fazlaysa, daha fazla  vatandaş kabulünü engellemek gibi.)
 11. Sıra no fişi almadan terminalden çağrı yapılması önlenmeli,ancak var olan bir kişi çağrılabilmeli,alınmamış bir numara çağrılamamalıdır.(Co-existence)
  1. RAPORLAR
 12. Raporlar: Yazılımın önemli bir işlevi rapor alınmasını, düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamaktır.
 13. Raporlama dili gerek ekran menülerinde gerekse çıktılarda Türkçe olmalı, tüm Türkçe  karakterler doğru olarak kullanılabilmelidir.
 14. Her rapor istenen belirli zaman dilimleri arasındaki dönemler halinde düzenlenebilmelidir.
 15. Aşağıda belirtilen raporlar, ayrı bir çalışmaya gerek kalmaksızın standart olarak  sağlanmalıdır.

a) Banko istatistikleri  : Banko bazında hizmet verilen vatandaş sayısı
b) İşlem profili  : Her bankoda  işlem türlerine göre sırada bekleme ve işlem süreleri,                                     &nbs

Yorumlar (0)

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Butonlu Sıramatik Şartnamesi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir