Uncategorized

Termal kamera

Termal kamera, görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen ısıyı esas alan ve görüntünün genel yapısında ısıya göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği bir görüntüleme sistemidir.

Termal kamera,bir ortam boyunca ısının nasıl dağıldığını tespit etmek için termal kameralardan faydalanılır. Termal görüntüleme cihazları ışıktan ziyade ısıyı algılar ve bu bilgiyi ilgili sıcaklık verileriyle bir ısı haritası görüntüsü olarak gösterir.