Uncategorized

Ip Santral

Ip Santral,network ağı üzerinden haberleşen,kolay yönetebilinen,güvenli olan,bilgisayarlar ile aynı ağ üzerinde çalışabilen sistemlerdir. Ip Santral,yazılım tabanlı olduğundan bilgisayar, internet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere kolaylıkla entegre edilebilecek yapıdadır. Ip Santralle,çok katılımcılı telefon görüşmesi (telekonferans) yapılabilir. Ip Santral,çok şubeli...

Read more