Uncategorized

Bekçi Devriye Tur Kontrol Sistemi

Bekçi Devriye Tur Kontrol Sistemi,güvenlik görevlilerinin devriye saatlerini kontrol eden cihaz ve programdır.

Bekçi Devriye Tur Kontrol Sistemi; güvenliği sağlamakla sorumlu kişilerin görevlerini tam olarak yapıp yapmadıklarını bilgisayar ortamında denetleyen bir sistemdir.

Bekçi Devriye Tur Kontrol Sistemi: belirli alanların, belirlenen zaman aralıklarında kontrol edilip edilmediğini denetlemek, güvenlik görevlilerinin görevleri süresince  bölgenin kontrolünün sağlanması amacıyla kurulan sistemlerdir.

Bekçi Devriye Tur Kontrol Sistemi; akıllı kalem, güvenlik tagı, kontrol noktası ve kontrol programı ile raporu hazırlar.