Uncategorized

Telefon Santral Sistemleri

Telefon Santral Sistemleri,birçok telefonun bir merkeze bağlı olarak aralarında iletişim sürekliliğini sağlayan telekominikasyon uygulamalarıdır.

Telefon Santral Sistemleri, genellikle şirket içi iletişimin sağlanmasında kullanılmaktadır.

Telefon Santral Sistemleri, genel olarak birçok telefonun bir merkeze bağlı olarak aralarında iletişim sürekliliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Telefon Santral Sistemlerinin, ana işlevi, gelen ve giden arama trafiğini yönlendirmek olmasının yanında Video Telefon, Sesli Mesaj (Voicemail) ve İnteraktif Sesli Cevap (IVR) gibi uygulamalardır.

Telefon Santral Sistemleri modüler bir yapıya sahip olan santral cihazı ve buna farklı noktalardan bağlı yazılım tabanlı telefon, masaüstü IP telefon, videofon, VoIP destekli cep telefonu, IP DECT ve analog setlerden meydana gelmektedir.